ВолароМед Медицински центар

Медицински третман во Израел од светска класа

Услуги

За вашата удобност и комфорт се грижи Соработник на програмата, кој го зборува вашиот јазик и ќе служи како личен координатор за време на престојот  во Израел. Нашите професионални соработници даваат совети и насоки за обезбедување на удобен и успешен медицински транспорт, а исто така и искуство – пред, за време и после третманот.

Вашиот специјален Медицински соработник ја има грижата да обезбеди информации и насоки за:

• Поддршка на планот и мерки за буџетот на патување и третман
• Обезбедување на најновите информации за најважните центри за лекување и најдобрите лекари
• Избор на најсоодветна клиника и лекарите кои одговараат на вашите потреби
• Организација и потврда на вашите консултации, тестови и третман
• забрзување на трансферот на медицински информации, вклучувајќи историја, рендгенски снимки, резултати од тестови, препораки и други документи
• Обезбедување на телефонска или интернет консултација со Вашиот лекар или хирург со цел да се разменат информации, преглед на вашата медицинска историја и потреби, како и разгледување на вашата процедура
• Резервации за воздушниот транспорт и сместување во реонот на центарот
• Помош за стекнување на визи (доколку е потребно) и последователни активности со соодветната амбасада

Удобност и заштита пред третманот

• Личен превоз до аеродромот
• Приватен превоз до хотелот
• Претходно договорено сместување во хотелот
• Приватен транспорт од и до центрите за консултации и третман
• комуникациски услуги, вклучувајќи мобилни телефони, интернет конекција, или 24 – часовен телефонски контакт
• Насоки при хоспитализација, сместување и регистрација
• Лична придружба на првата  консултација, на која ке се изврши проценка на здравствената состојба и процедурите пред да започне третманот
• Преведувачки услуги, каде што е потребно

Специјализирано следење по третманот

• Секојдневно следење по третманот, со лична медицинска нега, доколку е потребно
• Помош за капење, физикална терапија и лекови
• собна послуга за јадење и алишта
• пополнување на документи, вклучувајќи и по завршувањето на третманот (т.е. документи, белешки, скенирање, рецепти, како и сметки)
• Помош за резервации во летувалишта за рехабилитација, сместување во хотели
• Слободно време за планирање на активностите, вклучувајќи ги условите и процедурите за разгледување на знаменитости, рент а кар, хотели, ресторани и други погодности.
• Информации за локалната култура, исхрана, шопинг, и туристички објекти
• Транспорт до аеродромот, вклучувајќи и помош со багажот, чекирање при напуштање
• Обезбедување на медицинска помош од аеродромот при напуштање, ако е потребнo

Откако сте се вратиле дома, Медицинскиот соработник е на располагање да ви помогне со сите ваши проблеми и потреби, вклучувајќи посета на локалниот лекар и постојани консултации со израелски експерти.