ВолароМед Медицински центар

Медицински третман во Израел од светска класа

Зошто ВолароМед?

  • Ние имаме канцеларија во вашата земја и можеме да се сретнеме лице во лице; ви помагаме во текот на целиот процес.
  • Назначување персонален медицински соработник кој го владее вашиот мајчин јазик
  • Ние сме во многу добри односи со амбасадата, што ни помага со севкупната администрација
  • Имате брз пристап до третман
  • Имаме многу тесна врска со локалните и израелските авиокомпании кои ни помагаат во подготовките пред секој лет свесни сме za локалните и израелските барања. Ние ќе бидеме со вас постојано во земјата и странство.
  • Ние ќе бидеме во можност да ги известуваме вашите роднини и семејство во реално време