ВолароМед Медицински център

Медицинско лечение в Израел от световна класа

Рехабилитация

Физиотерапия след инсулт, травми и/или  вродени увреждания – церебрална парализа и т.н.

Пациентите, нуждаещи се от физическа и когнитивна рехабилитация имат нужда от най-високите медицински постижения, а също така от насърчение, доверие и психологическа подкрепа.
Тази професия си поставя за цел да помогне на всеки пациент да възстанови своите загубени умения – физически, психически и емоционални. Най-голямото постижение за функционално увредените пациенти е да водят  възможно най-независим живот.

Отделения:

Рехабилитация (хоспитализирани пациенти): пациенти, нуждаещи се от рехабилитация след неврологични, ортопедични, ревматологични, нервно-мускулни (множествена склероза, амиотрофична латерална склероза и т.н.) и Паркинсон подобни синдроми. Индивидуалните планове за лечение са изготвени, в това число: физическа, професионална и логопедична терапия, хидротерапия, сексуална рехабилитация, психологическа терапия, психиатрия и невро-психология.

Респираторно- интензивни грижи
Дневен възстановителен център в клиниката
Отделение травматични церебрални увреждания  – с богат опит за всеки специфичен случай  от рехабилитационни техники, необходими за тези пациенти
Ортопедична рехабилитация: справяне с много проблеми, свързани с  рехабилитация  на протезата при пациенти с ампутация, със ставни импланти и др
Увреждания на гръбначния мозък: грижи и рехабилитация на хората с увреждания на гръбначния мозък. Всеобхватна грижа и рехабилитационна програма, като се започне от подострия стадий, с голям акцент върху превенцията и грижите за усложненията на гръбначно-мозъчните лезии, както и обучение за постигане на оптимално функционално действие.
Хроничните гръбначни увреждания се лекуват чрез мултидисциплинарен подход и той включва: функционална оценка чрез  наблюдение; онлайн титриране на лекарствата; обучение за постигане на оптимално функционално изпълнение на двигателна задача.
Няколко отделения се занимават с пациентите след прекаран инсулт и след неврохирургична намеса и са ангажирани с функционално-неврологично изобразяване и функционално-неврологично-физиологичните отношения.

Клиничните услуги

ORTHOSCAN – картографиране на гръбначните изкривявания без лъчеоблъчване
Храна от клиниката
Гръбначен стълб (включително сколиоза)
Нервно-мускулни заболявания
Вродени и придобити мозъчни увреждания, включително и церебрална парализа
Физиотерапия, професионална и логопедична терапия

Урология

Хидротерапия, включително и при бебета

Плуване