ВолароМед Медицински център

Медицинско лечение в Израел от световна класа

Пулмология

Бели дробове и дихателна система

Пулмологичното отделение предоставя услуги на пациенти с дихателни затруднения и заболявания, както и пълен набор от диагностични изследвания за пациенти от всички възрасти.

Амбулаторни прегледи:

Общи и специализирани амбулатории са създадени в много израелски институти за граждани, за пациенти от други отделения, или  от други болници и за пациентите, които желаят да се възползват от услугите на института.

Бронхоскопията – е важен инструмент за оценка на пациенти с голямо разнообразие от белодробни заболявания. Повечето от тези процедури могат да се извършват посредством локална анестезия и леко седиране или краткотрайна обща анестезия при деца. Оперативните бронхоскопични процедури включват вземане на биопсия, лазерна хирургия и поставяне на стентове, и най-вече, но не винаги, за палиативно лечение на злокачествени заболявания. Aвто-флуоресцентната бронхоскопия се използва за ранно откриване на рак на белите дробове.

Лабораторни тестове за оценка на белодробната функция

Клиничната диагностика се допълва от лаборатории за оценка на белодробната функция, които са оборудвани за предприемане на широк кръг от тестове при пациенти от всички възрасти, включително и спирометрия, измервания на белодробни обеми, съпротивление на дихателните пътища, дифузионен капацитет и кръвно-газов анализ. Изследване при продължително физическо натоварване се използва за оценка на пациенти с диспнея (недостиг на въздух). Бронхопровокационните тестове за диагностика и лечение на астма се прилагат  широко и са разработени специални техники с цел да ги направят достъпни за малки деца. Специална лаборатория извършва сложни тестове на белодробната функция при бебета.

Областта на научните изследвания

Разработване на хардуер и компютърни техники за измерване на белодробната функция при бебета.

Акустичен анализ на звука при дишане за откриване и количествено определяне на хрипове при бебета и малки деца.

Изследванията на бронхиалната реактивност при кърмачета, деца и възрастни с астма и други видове хронични заболявания на белия дроб.

Изследвания на нивата на азотен оксид при здрави възрастни и деца и при пациенти с белодробни заболявания.

Развитие на диагностични методи за откриване гастроезофагеален рефлукс и аспирация в животински модели и по-малки деца.

Белодробна функционална методология

Механизми на развитие на белодробна фиброза

Позитронна емисионна томография(ПЕТ) сканиране за рак на белия дроб

Сцрининг и ранно откриване на рак на белия дроб

Генетичното предразположение към рак на белия дроб
Белодробна хипертония, включително генетичен скрининг

Хемокини и астма
Миши модел на развитие на посттрансплантационен облитериращ бронхиолит
Диагностицира и определя активността  на интерстициална белодробна болест, с помощта на позитроннo емисионнo томографично (ПЕТ) сканиране.