ВолароМед Медицински център

Медицинско лечение в Израел от световна класа

Психиатрия

Няколко психиатрични болници функционират в Израел, заедно с амбулаторни клиники, хостели и  клиники за психологическа рехабилитация. Те са посветени на една мисия – подобряване на здравето и качеството на живот на хората, страдащи от всички видове психични заболявания и/или смущения, като се обединят всички налични ресурси и професионални умения.

Болниците включват отделения по съдебна психиатрия, гарантиращи  максимална сигурност, специализирани  в лечението на насилие, както и рехабилитацията на пациенти, преди връщането  им в общността. Отделя се много внимание на новите лекарства и последващо проследяване чрез използване Теле-психиатрия.
Центровете предоставят болнично лечение, амбулаторни и хостел услуги, те включват също и спешни отделения. Отделенията са за спешно хоспитализирани пациенти, за психиатрични заболявания у гериатрични пациенти, за резистентни на медикаментозно лечение пациенти и  такива за продължителен престой. Над триста легла са предвидени за  оцелелите от Холокоста.
Няколко отделения и поликлиники предоставят  всички услуги на арабските пациенти като отделят внимание на културните им характеристики и специфични нужди. Всички услуги се  извършват на  говорим арабски, от обучени лекари и помощен персонал.
Спешните  отделения предоставят набор от процедури при спешни емоционални и психотични заболявания.
Специални отделения:
Нарушения в храненето – анорексия и булимия – основно към подрастващите
Детски психиатрични клиники
Обсесивно-компулсивни разстройства
Оценка и лечение на нарушения в общуването и обучението

При поискване –предоставяне на съда на психиатричен доклад и оценка
Отделения по трудова терапия за пациенти с осигуряване на максимална сигурност
Групова терапия и дискусии
Семейно консултиране и участие в процеса на лечение
Трудова терапия- например: дърводелство, градинарство, занаяти и т.н.
Отделения за резистентни на медикаментозно лечение  пациенти
Максимална сигурност на блокове
Максимална сигурност за рехабилитация