ВолароМед Медицински център

Медицинско лечение в Израел от световна класа

Детска Пластична хирургия

Някои придобити дефекти като белези от наранявания  и изгаряния  могат да бъдат възстановени.
Тези операции са сложни хирургични процедури, изискващи микрохирургия, стречинг тъкани, за да възстановят повредените органи,за да  възстановят  костите,за присаждане на  хрущяли и кости, и др.

Детските  пластични хирурзи реконструират  различни вродени дефекти  при децата, в т.ч.:
Цепки на устните и небцето
Преждевременно затваряне на черепните кости
Големи вродени невуси
Хемангиоми и съдови дефекти
Вродени деформации на ушна мида

Когато при диагностициране плода по време на бременност чрез ултразвуково изследване се открият фетусите с заешка устната и дефекти в целостта на костното небце, родителите се насочват за консултация. Специалистите им предоставят цялата информация относно влиянието на дефектите върху живота на детето им, и наличното понастоящем лечение. Заешката устна е обикновено коригирана преди навършване на шест месеца. На възраст 10-12 месеца, детето бива оперирано за възстановяване анатомичната цялост  на цепнато небце. При някои деца може да се наложат допълнителни хирургични процедури, като трансплантация на костен цимент за стоматологични цели  и/или допълнителни  интервенции върху носа и носна преграда, които се извършват отсрочено.

Мултидисциплинарните  екипи функционират с цел диагностика и лечение на деца с цепки на устните и небцето, или с други вродени дефекти на черепа и лицевите кости. Пластични хирурзи, неврохирурзи, лицево-челюстна хирурзи, ортодонти, логопеди, офталмолози и ерготерапевти, работят заедно с децата и техните семейства, преди и след операция, с цел да бъдат постигнати най-добри резултати.