ВолароМед Медицински център

Медицинско лечение в Израел от световна класа

Детска офталмология

Лечение на очни заболявания в детска възраст в това число:

Вродени деформации и вродена катаракта

Травматична катаракта

Имплантиране на вътреочни лещи при деца

Вродена глаукома

Фамилна и генетична сублуксация на лещата  -при  Синдром на Марфан

Генетични очни заболявания – хромозомни аберации

Възпалителни и алергични очни прояви

Деформации на назолакрималния канал