ВолароМед Медицински център

Медицинско лечение в Израел от световна класа

Детска Хемато-онкология

Стационарните отделения са оборудвани с  най-съвременната апаратура за диагностика и лечение. Стаите са специализирани единици, което позволява стриктна изолация и  съдържат оборудване за вентилация с положително налягане на кислорода и филтриране на въздуха чрез НЕРА филтри. Заедно с всички специалисти-педиатри, целия персонал е специално обучен да отговори на специфичните нужди на пациентите и техните семейства. Екипите за спешна помощ са на разположение 24/7  и осигуряват дежурни лекари. Стационарните отделения са разположени в непосредствена близост до детските интензивни отделения. Приетите пациенти се наблюдават ежедневно от лекуващия лекар и други лекари, както и от хематоонкологични медицински сестри и лекари специалисти. Пациенти, подложени на агресивна химиотерапия получават грижи в съседното детско интензивно отделение,което също съдържа две специални помещения за изолация със съответната техника и условия да удовлетворят специалните нужди на пациентите.

Детски онкологични отделения  за извънболнична помощ, отделения за двевни грижи, стационарни отделения и отделения за костно-мозъчна трансплантация

Тази специализирани заведения се състоят от клиники по Детска онкология, Отделения за  амбулаторно проследяване , Стационарни отделения, Отделения за костно-мозъчна трансплантация и Отделения за дневни грижи. Тези здравни заведения  лекуват и деца с хематологични заболявания, с имунни дефицити, таласемии, болести на натрупването, и костно-мозъчни заболявания. Въпреки, че основният контингент са децата, младите хора (до 30-годишна възраст) със солидни тумори, характерни за детска възраст, също се лекуват.

Детски онкологични отделения за извънболнична помощ и отделения за дневни грижи

Лекарите-специалисти и помощният персонал изследват, диагностицират и лекуват  няколкостотин пациенти годишно в амбулаторията. Изграждат се  първоначални насоки за лечение на деца с онкологични заболявания и хронични кръвни заболявания, предназначени да осигурят координирана медицинска помощ и психо-социална подкрепа за децата и техните семейства. Персоналът се състои от лекари и медицински сестри, както и екип от специалисти в областта на социалните дейности, психология, арт терапия и физиотерапия.

Отделения за палиативни диспансерни грижи

Повечето от лечението и процедурите се предоставят амбулаторно. В отделения за дневни грижи са осигурени манипулационни (където се извършват костно-мозъчна аспирационни биопсии и интратекални инжекциите под обща анестезия), стаи за провеждане на изследвания, зали  за химиотерапия, стаи за игра, стаи за психосоциална рехабилитация и конферентна зала. На разположение е уникална интегрирана услуга за палиативни грижи по домовете за неизлечимо болни деца, което цели подобряване  качеството на живот на децата и техните семейства. Педиатрични медицински сестри за палиативни домашни грижи, специализирани в контрола на болката, предоставят тази услуга, особено в последните фази  на болестта. Семейната подкрепа се осигурява от социални работници, психолози и детски  хематоонколози. Палиативните медицински сестри за грижи по домовете координират  лечението между всички услуги в болниците и в обществото.

Детски Хосписи

В допълнение към амбулаторни и стационарни зали, ние разполагаме с отделения за трансплантация на стволови клетки, както и уникален хоспис  за лечение на израелски  деца и деца, идващи от различни страни.
Водещите израелски центрове за научни изследвания на злокачествени новообразувания в детска възраст работят ползотворно съвместно със  някои от най-големите центрове по детска онкология в Европа и САЩ, включително детската болница “Св. Анна” в Австрия,  клонът по детската онкология на Националния раков институт, Националния институт по хематология и педиатричната изследователска болница „Св . Джуд”. Всички екипи участват активно в мероприятията на  академичната и научната общност и посещават международни и национални срещи в областта на хематологията, трансплантация на костен мозък, детската онкология, неврохирургия и онкология, както и в годишните международни конференции на ASH SIOP, ASCO, AAICR и EBMT.