ВолароМед Медицински център

Медицинско лечение в Израел от световна класа

Детска кардиология

В детската кардиология ние се грижим за плода (в матката), новородени, деца и възрастни, страдащи от вродени сърдечни малформации или специфични, придобити сърдечни заболявания.

Поликлиника – Детски  кардиологични консултации
Новородените и децата се превеждат към заведенията за третични  здравни грижи след като педиатър, кардиолог или общопрактикуващ  лекар са диагностицирали сърдечно вродено или придобито заболяване.

Кардиогенетичните клиники функционират  в Израел от последното десетилетие.
Тези нови и уникални клиники са били създадени  като съвместни проекти на Детската кардиология  и Отделението по генетика. Кардиолог и Генетик изследват детето и разпитват родителите, за да предложат специфични генетични консултации на семейството на засегнатото дете или плода. Обяснявява се и се обсъжда  състоянието на детето и вероятността за предаване на заболявания в поколението .За преглед идват и бременни жени ,при които сърдечния дефект на плода е бил диагностициран с ултразвук. В допълнение към задълбоченото обяснение на болестта и разговори относно планиране на раждането, акцент се поставя върху постнаталните грижи и прогнозата.

Неинвазивни лаборатории

Фетална ехокардиография

Суспектни бременни  за  плод със сърдечно заболяване, или жени, които имат анамнеза за сърдечни дефекти в семейството, се насочват  към извършване на фетална ехокардиография . Също така, с висок риск са бременни жени, страдащи от системни заболявания като захарен диабет или лупус, затова те  редовно трябва да  преминават  ехокардиографски преглед  на плода. Изследването  се извършва обикновено между 17 и 22 гестационна седмица. Въпреки това в някои случаи, когато вероятността да се развие  сърдечен дефект е  много  голяма , ехокардиография на плода се извършва в 14-та гестационна седмица на  бременността. В редки случаи, транс-вагиналната фетална ехокардиография  се извършва по-рано, в 11-та гестационна седмица .
Новородени, кърмачета и деца, които страдат от сърдечни заболявания се преглеждат с ехокардиограф,за да се определи състоянието им.

Педиатричен  стрес тест

Това изследване се провежда по подобие на теста за възрастни. За разлика от този при  възрастните, причината за провеждане на това изследване при деца обикновено не е  исхемична болест на сърцето,а оценка на сърдечната функция след операция или да се диагностицира етиологията на сърдечната  аритмия по време на усилие.

Холтер при деца

При деца, 24-часов ЕКГ мониторинг се използва главно за оценка на вродени или придобити аритмии.

Инвазивни лаборатории

Детска сърдечна катетеризация

При деца, сърдечна катетеризация е рядко изпълнявана като диагностична процедура, тъй като повечето  структурни и функционални сърдечни заболявания са диагностицирани чрез ехокардиография. Някои катеризации се извършват за  оценка на  хемодинамичното състояние преди операцията.

В повечето случаи на бебето или детето се извършва транскутантна процедура.

Транс-езофагеалната ехокардиография (ТЕЕ)
ТЕЕ се прилага по време на хирургични и терапевтични транскутантни интервенции в  лабораториите за сърдечна  катетеризация за получаване на  изображения на сърцето в реално време.

Болнични  услуги

В допълнение, детски кардиолози на от отделението  се грижат за децата, приети в  различните отделения на болницата, а именно:
1. Педиатрия
2. Неонатология
3. Детско интензивно отделение
4. Детска хирургия