ВолароМед Медицински център

Медицинско лечение в Израел от световна класа

Отоларингология

УНГ – уши – нос – гърло

Професионален екип от  отоларинголози, хирурзи на глава и шия  диагностицират   и лекуват (вкл. микроскопска хирургия) болести в следните области:

Външно и средно ухо

Tимпанопластика – нараняване или травма може да доведе до перфорация на тъпанчевата мембрана , което води до загуба на слуха. Ако перфорацията е малка, мамбраната може да се възстанови  без медицинска намеса. Но в случай на сериозна травма, тимпанопластиката е единственият начин за отстраняване на нарушението. тимпанопластиката включва хирургично присаждане на кожа от тялото на пациента, която заменя повреденото тъпанче. Ако щетите се простират до стремето , лекарите може да  пристъпят към стапедотомия.
Стапедотомията  е деликатна операция извършвана върху  малките кости в рамките на средното ухо. Ухото е разделено на три камери, и всяко заболяване, което засяга ухото,  травма или заболяване, може да предизвика пълна загуба на слуха. Стапедотомията се извършва на стремето, малка кост вътре в ухото, която провежда  на  звука към вътрешното ухо. Понякога, се нарушава структурата на трите кости  (отосклероза), което води до загуба на слуха. Стапедотомията  включва отстраняване на стремето  и подмяна с изкуствено, изработени от  тефлон. Резултатите от стапедотомията варират от човек до  човек, затова е необходима изчерпателна  консултация с лекуващите специалисти  преди  операцията. В Израел всички болници имат  УНГ отделения, които използват най-новите техники в степедотомията ,за да се намали дискомфорта и да се намали периода за възстановяване.
Лазерната стапедотомия е утвърдена хирургична техника за лечение  на загуба на слуха по проводен път поради отосклероза. Процедурата създава малък отвор в стремето (най-малката кост в човешкото тяло), в които да се имплантират  протезите.  СО2 лазер позволява на хирурга да създаде много малък, прецизно локализиран отвор без да се увеличава температурата на течността на вътрешното ухо  с повече от един градус, което го прави изключително безопасен хирургичен метод. Отворът  е с диаметър  според протезния  диаметър. Процедурата  може да се извърши в рамките на едно посещение.

Вътрешно ухо

Кохлеарно  имплантиране:  кохлеарния имплант е малко електронно устройство, което подобрява слуха на пациента. Може да се използва за напълно глухи пациенти или от пациенти с  намаление  на слуха. Кохлеарния имплант не е  като слуховия апарат, защото е хирургически имплантиран и работи по различен начин. Има много различни видове устройства, но те обикновено се състоят от  подобни части. Една част на устройството е хирургически имплантирана в темпоралната кост (костта около ухото). Той се състои от приемо-стимулатор, който приема, декодира, а след това предава електрически сигнал към мозъка.
Втората част на кохлеарен имплант е външното  устройство. Той се състои от микрофон и получател, процесор за обработване на  речта, и антена. Тази част на импланта възприема  звуците, преобразува ги в електрически сигнал и го предава на вътрешната част на кохлеарен имплант.
Кохлеарните имплантите позволяват глухите хора да възприемат и обработват звуци и реч. До известна степен те са устройства, които позволяват на глухите хора да “чуят”. Въпреки това е важно да се разбере, че тези устройства не възстановяват нормалния слух – те са инструменти, които позволяват на звука и говора  да се обработват и предават към мозъка.
Критериите, използвани за избор на подходящи кандидати за кохлеарни импланти, се променят с течение на времето – тъй като и технологиите се променят, и познанията ни за пътищата на слуха в  мозъка  се увеличават.
И  деца и възрастни могат да бъдат кандидати за имплантиране. Те може да са били родени глухи или са станали глухи след като са се научили да говорят. Деца още на 1 годинка са кандидати за тази операция. Въпреки, че за възрастни и деца са различни критериите,те  са базирани  на еднакви  ръководства.
Хирургична процедура  за поставяне на кохлеарен имплант се извършва когато пациента е под пълна анестезия . Един разрезът се прави зад ухото. След това под микроскоп , със сонда се отваря костта, което позволява имплантирането на вътрешната част на апарата.
Електродът се  поставя в кохлеята (вътрешното ухо). Приемникът се намира в джоб, създаден зад ухото, за да епредпазен и да е  достатъчно близо до кожата, за да позволяват пренос на електрическа информация от външната част на устройството.
След операцията ще има шевове зад ухото, и може да  чувствате  приемника си  зад ухото. Външната част на устройството ще бъдат поставена около 3-4 седмици след операцията, за да се даде време на разреза да заздраве.

Гласна резонаторна кутия и ларинкс – нарушения на гласните  връзки , тумори и т.н.

Гласните връзки  вибрират  много  бързо по време на  произвеждане  на звук, което прави невъзможно да се види тази вибрация  с просто око, подобно на крилете на колибри.
Стробоскопията  е специален метод, използван за визуализиране на вибрациите гласните връзки  . Тя използва синхронизирана, мигаща светлина, минаваща през флексибилен или ригиден ендоскоп за визуализиране на гласните връзки . подаване на  светлината от стробоскоп , синхронизирана с вокалните вибрации при малко по-бавна скорост, позволява на проверяващия да отбележи  вибрациите по време на звуково произвеждане,  което изглежда като на забавен кадър. Тази “бавен филм” е една илюзия, тъй като скоростта на действителните вибрации не се променя със стробоскопа. Това специално изследване позволява на екипа да направи  оценка на всяко движение  на гласните връзки по време на различните фази на цикъла.
Фонохирургията е част от  различни хирургически процедури, които поддържат, възстановяват или увеличават  човешкия глас. Тя включва фономикрохирургия  (микрохирургия на гласните гънки извършвана  чрез ендоскоп), Ларингопластична фонохирургия (отворена хирургия на шията, преструктурираща  хрущялната рамка на ларинкса и на меките тъкани), ларингеална инжекция (инжекция в ларинкса на лекарства, както синтетични така и органични, биологични вещества), както и реинервация (възстановяване на инервация) на ларинкса.
Ларингектомия е  хирургично отстраняване на гласовата кутия, или ларинкса, при хора, чиито ларинкса е бил засегнат от тумори или травми. Тъй като ларингектомия е сериозна операция, която засяга способността на пациента да говори, процедурата включва и широка програма за възстановяване на пациента след операцията. УНГ отделенията в Израел предлагат най-доброто лечение за проблеми в шията и гърлото, включително и лечение на тумори и инциденти, които са навредили на ларинкса. Въпреки това, ако лечения, като лъчева и химиотерапия, както и операция с малък обем ,  се провалят  ,пълната ларингектомия е единственият вариант. Израелски болници предлагат най-доброто от гледна точка на постоперативни грижи и рехабилитация. След ларингектомия, пациентите могат да изберат  отлични сесии по логопедична терапия в болницата, както и задълбочена оценка и лечение на заболявания, произтичащи от слухови нарушения и ларингектомия.

Невроотологична  хирургия (парализа на лицевия нерв  и тумори)

Хирургия на Основата на черепа
Eндоскопия на въздухоносните  пътища и храносмилателния тракт, в т.ч. диагностични
процедури и екстракция  на чужди тела

Лазерна хирургия на горните дихателни пътища включително и за лечение на
глотисна ,субглотисна и трахеална  стеноза и обструкция

Лечение и операция за обструктивна сънна апнея

Корекция на гълтателни  проблеми

Носева  и лицева  пластична и естетична хирургия

Ендоскопска хирургия на околоносните кухини и основата на черепа

Функционална носна хирургия

Хирургия и лечение на тумори на главата и шията, включително
заболявания на щитовидната жлеза и паращитовидните жлези, слюнчените жлези, на ларинкса и фаринкса

Детска оториноларингология

Повечето отделения са напълно свързани с  Медицинските университети , участват в образованието на студенти по медицина, и  имат пълна програма за обучение . Хабилитирани лица  участват в изследвания в няколко области, като например:

Вестибуларна функция и вестибуларни евокирани потенциали (ВЕП)
Биологични маркери за  тумори на главата и шията
Механизъм и лечение на стеноза и наранявания на дихателните пътища
Генетика на глухотата
Ефектът на различни медикаменти и вещества върху  животински модели