ВолароМед Медицински център

Медицинско лечение в Израел от световна класа

Лицево-челюстна хирургия

Възстановителни процедури във лицевата област:

Възстановяване на костни и мекотъканни дефекти в устната кухина и лицевата област чрез протезни устройства ,заместващи нос, ухо, око и т.н.
Изграждане на зъбни протези и обтуратори след нарушение на меките тъкани или компроментирани костни елементи след хирургично отстраняване на туморно образувание или при травма.
Стоматологична реконструкция

Зъби, челюсти и устна кухина, включително и реконструктивна хирургия.

Диагностицирането и лечението на заболявания, тумори и дефекти, свързани с костите и меките тъкани на устната кухина, челюстите и лицевите структури изискват мултидисциплинарна терапия.

В допълнение към всички обичайни стоматологични процедури, екипите лекуват в следните области:

Доброкачествени и злокачествени тумори на челюстите иприлежащите структурите:

Диагностика, лечение, възстановяване и
проследяване

Хирургия на травмата:

Лечение на травматични увреждания на меки и костни структури в лицевата област

Дентоалвеоларна хирургия:

Хирургична и конвенционална зъбна екстракция
Апикотомия

Мекотъканни и костни биопсии
Лечение на челюстни кисти
Зъбни импланти и костна регенерация за възстановяване на липсващи зъби

Ортогнатична хирургия:

Оперативна корекция на вродени, свързани с развитието и посттравматични скелетни деформации в лицево-челюстната област.

Краниофациална хирургия:

Лечението на пациенти с вродени дефекти например цепки на устната  и небцето.