ВолароМед Медицински център

Медицинско лечение в Израел от световна класа

Онкология

Лечение на онкологични заболявания   и проследяването  им

Института по онкология в Израел предоставя всеобхватно лечение и клинични програми за научни изследвания лъчелечение, химиотерапия, ,хормонална терапия и имунотерапия, за целия спектър от  злокачествени заболявания.

Клиничните отделения се състоят от:

Отделения за хоспитализация
Амбулаторни дневни грижи за прилагане на химиотерапия и имунотерапия  Отделенията по лъчелечение  и брахитерапия са оборудвани с високо специализирана компютърна техника- компютъризирани линейни ускорители, с възможност за  двойноенергиини фотони  и с  широко спектърни електрони. Съответната прецизна лъчетерапия, използваща триизмерни системи за планиране на лечението, също е на разположение. Клиники за  амбулаторно проследяване на високо рисковите пациенти.
Онкопсихологичните отделения предоставят  групови  релаксиращи програми, карате сесии, терапия на двойки, семейни консултации и  индивидуална  поведенческа терапия

Специалисти, занимаващи се с:

Невроонкологията
Рак на млечната жлеза
Стомашно-чревни тумори
Рак на белия дроб
Злокачествени и доброкачествени тумори на главата и шията

Урология- злокачествени заболявания при жената и мъжа
Онкогенетична консултация и скрининг на високо рисковите  групи  за  развитие на онкологично заболяване
Палиативни грижи за различните последствия от туморната прогресия: болка, умора, загуба на тегло, липса на апетит и влошаване на общото състояние
Експериментална онкология: активни програми за изследване  на туморна биология, метастази и ангиогенеза,  туморна имунология и имунотерапия, генетика на туморните образувания,  противотуморни ваксинации, радиобиология, биотехнологии и тъканна репарация.