ВолароМед Медицински център

Медицинско лечение в Израел от световна класа

Неврохирургия

Главен  мозък, Гръбначен мозък и Периферни нерви

Неврохирурзите  се специалисти  в лечението на заболявания  на главния мозък, гръбначния мозък и периферната нервна система при деца и възрастни. Нашите професионално подготвени екипи са длъжни да обслужват пациентите си с най-високите международни стандарти, като използват най-съвременно оборудване, технологии и научни изследвания.

Полето на работа  включва редица специализирани услуги:

-Микрохирургия на мозъчни тумори и тумори на черепната основа.
-Лечение на всички видове наранявания на главата и гръбначния мозък.
-Съдова хирургия за аневризми и съдови малформации.
-Оперативни процедури върху  Хипофизата, използващи транссфеноидален достъп, само през  едната ноздра.
-Хирургия на всички сегменти на гръбначния мозък: предни и задни подходи за отстраняване на дискова херния, гръбначни транспланти, импланти и други техники за лечение на остеопорозно променени  прешлени.
-Лечение на тумори и дефекти на гръбначния мозък и гръбначния стълб.
-Ендоскопска хирургия ендоскопско аситирана мозъчна операция – особено при тумори на вентрикулите и лекуване на хидроцефалия.
-Лечение за хидроцефалия като се използват различни техники и апарати за шънтиране.
-Имплантиране на електроди за стимулиране на вагуса за лечение на тежка епилепсия.
-Хирургия на периферните нерви и брахиален плексус.
-Функционална неврохирургия, по-специално за лечение на епилепсия.
-Всички видове детска неврохирургия

Хирургия на черепната основа

Един добре изграден екип, включващ неврохирурзи, УНГ хирурзи и пластични хирурзи се комбинират, за да осигурят оптимално лечение на пациенти с тумори и съдови лезии на черепната основа. Екипите са известни с опита си в тази трудна и предизвикателна област и с отличните си  постижения на операцията.
От особен интерес са менингиомите на черепната основа, акустични невриноми, хипофизарни аденоми и аневризмите на предна и задна част на мозъчното кръвообращение.

Неврохирургична онкология

Тясното сътрудничество с колеги от невроонкологията, неврорадиологията, и специалистите по периферна невропатия и радиционната онкология създадоха тази най-изчерпателна и усъвършенствана система за диагностика и лечение на пациенти с мозъчни тумори. Признати в световен мащаб, тези отделения са оборудвани с най-модерните технологии, включително и интраоперативна компютърна невронавигация, интраоперативен кортикален мапинг и интраоперативен ядрено-магнитен резонанс.
Израелските неврохирурзи отстраняват оперативно глиоми при някои експериментални клинични проучвания за лечение на злокачествени глиоми. Израел е единствената страна извън САЩ която предлага химиотерапия през кръвно-мозъчната бариера.

Невротравми

В следствие на злополучната военна история  на Израел, е развит огромен опит във всички аспекти на хирургични, интензивни грижи за лечение  и рехабилитация на пациенти с церебрална краниоцеребрални травма, включително има отдавнашна  традиция в клиничните изследвания в областта на невропротективните медикаменти.
Стереотактична и функционална неврохирургия

Тази специалност се занимава с операции, за  подобряване  качеството на живот на пациентите, страдащи от двигателни нарушения, хронични и невропатни болки, , спастицитет, периферни нервни нарушения и епилепсия. С  високотехнологично оборудване и сътрудничество с експерти във всяка област, позволява на екипите да осигурят цялостно лечение  в тази бързо развиваща се дисциплина.
От особен интерес е хирургичното лечение на есенциалния  тремор и болестта на Паркинсон чрез дълбока мозъчна стимулация или радиофреквентна аблация.
Операции на гръбначния стълб

Израелски експерти с опит във всичките раздели на хирургията  на гръбначния стълб, включително травми от наранявания, вродени дефекти, дегенеративни заболявания на гръбначния стълб и тумори в гръбначния мозък.


Ендоваскуларна неврохирургия

Процедурите включват: емболизации  на церебрална аневризма, артерио-венозни малформации и фистули, тромболиза при остър инсулт и стентиране  на каротидните  и мозъчните артерии.