ВолароМед Медицински център

Медицинско лечение в Израел от световна класа

Вътрешни болести

В отделението по Клинична имунология и алергия се лекуват пациенти с автоимунни и алергични заболявания, както и други патологични състояния на имунната система.

Отделенията по обща медицина (вътрешни болести) обслужват огромно разнообразие от заболявания и ситуации. Те също са ангажирани в изследвания и лечение на някои редки здравословни проблеми.
Алергия и клинична имунология
Клиничната дейност

Лечение на пациенти с липидни нарушения, атеросклероза и нейните усложнения и започване на клинични превантивни програми.
Клинични, биохимични маркери и молекулярно диагностициране на дислипидемия, кардиомиопатии и редки метаболитни нарушения.
Специализирани тестове

Количествено определяне на плазмената концентрация на липопротеините с ултрацентрофугиране
Определяне на генотипа на аполипопротеиновите  гени
Анализ на конкретни мутации, причиняващи заболяване ,клинично изявено

Нозологични единици:
клинична картина на алергията
Lupus и автоимунни заболявания
Клинична имунология
Клинична имунологични  лаборатории
Изследователската дейност
Основните проекти са съсредоточени върху автоимунните заболявания, SLE (системен лупус), автоимунни артрит и физиология на алергични реакции.
Атеросклерозата
Клиничната дейност

Изследователската дейност
Основните научни интереси са в областта на молекулярната генетика на дислипидемии, атеросклероза и други причини за внезапна смърт.
Клинично хранене
Клиничните дейности

Мултидисциплинарни екипи от лекари, диетолози, психиатри и психолози предоставят амбулаторно лечение на пациенти с наднормено тегло и по-тежки хранителни разстройства – анорексия и булимия.
Научно-изследователска дейност
Нарушения на регулиране на телесното тегло.
Ефектът на храненето върху когнитивните функции
Биологично регулиране  на антиоксидантната система
Средиземноморска диета и  развитие на заболявания
Ендокринологични болести – обща и детска

Грижата за пациентите се осигурява в рамките на клиниката по вътрешни болести и те се консултират с  другите отделения  на болницата.  ендокринологичните лаборатории са разделени на клинични манипулации и научно-изследователска дейност. В клиничните лаборатории услугите са напълно компютъризирани, и се използват модерни технологии за анализиране на хормони, хормон междинни продукти, както и други изследвания в ендокринологията, включително молекулярно генетични тестове,  с особен акцент върху всички видове диабет.

Допълнителни интереси са:
Ендокринни тумори на стомашно-чревния тракт
Злокачествените тумори на ендокринната система
Диагностични процедури при синдром на Кушинг
Вродени нарушения в образуването на  стероиди
Изследователската дейност
Основните научни интереси са в областта на диабета, и биологията на бета-клетките.

Гериатрия
1.Екип за консултации на хоспитализирани гериатрични пациенти
2.Амбулаторно отделение
3.Изследователски  лаборатории
Клинична оценка
Гериатрична оценка: въз основа на задълбочен скрининг, персоналът прави пълна или частична гериатрична оценка с помощта на набор от стандартни тестове и въпросници. Препоръки за по-нататъшни медицински, функционални и социални грижи и нуждата от медицинска сестра  са неразделна част от медицинските данни за пациента.

Ревматология

Отлично оборудвани клинични лаборатории по имунология предоставят всички изследвания, необходими за оценка, диагностика и лечение на ревматични заболявания като  ревматоиден артрит, системен лупус и други.
Артрит (възпаление на ставите)  е осакатяващо заболяване, което включва малко по-малко от 100 различни нарушения, които причиняват болка и загуба на функция. Може да се появи във всички възрасти и при почти всеки, ако живее достатъчно дълго, ще се развива някаква форма на артрит. Хроничното възпаление и хрущялна дегенерация причиняват подуване и деструкция, което води до увреждане на ставата.
ФСТ
Фамилната Средиземноморска треска (ФСТ) е генетично заболяване, което засяга евреи от всякакъв етнически произход, но особено тези от Северна Африка и Ирак. Заболяването може да се изяви в различни форми, от леки до тежки и може да доведе до много усложнения, включително увреждане на бъбреците. Израел е международен лидер в изследване и лечение на  пациенти с ФСТ.