ВолароМед Медицински център

Медицинско лечение в Израел от световна класа

Хематология

Костен мозък и кръвотворни органи

Хематологията е дисциплина, лекуваща кърмачета, деца и възрастни, страдащи от  костно- мозъчни заболявания:
1. Левкемии и лимфоми, които изискват химиотерапия и  костно-мозъчна трансплантация (КМТ)
2. Всякакъв вид  анемии и полицитемия

Диагностиката и лечението се извършват в извънболнични амбулаторни клиники и лаборатории, клиники за  хоспитализация или целодневно лечение за хемато-онкологични пациенти.
Процедурите включват прилагане на комбинирани цитотоксични лекарства в съответствие с международно приети протоколи за инжектиране на биологични агенти като интерферон, eритропоетин, интерлевкин – 2 и вливания на медикаменти, които увеличават нивата на имуноглобулини.

Костен мозък и Кръвни клетки

Трансплантация и лечение на пациенти с различни видове хематологични заболявания:
Остра и хронична левкемия
Мултиплен миелом
Лимфоми
Някои случаи на рак на гърдата и саркоми
Трансплантация на костен мозък  за бенингнени заболявания, като генетични и вродени метаболитни нарушения, също се извършва.
Отскоро лечението на автоимунните заболявания се извършва в сътрудничество със световноизвестни експерти по автоимунни болести и множествена склероза (МС).

Хемато-Онкология

Уникална черта на тези отделения е специализирания сестрински  персонал, които са  високо квалифицирани и опитни да се справят със сложни Хемато-Онкологични пациенти. Нашите екипи се справят успешно с много трудни медицински предизвикателства, провеждане  на химиотерапия на базата на установени протоколи и лечение на имунокомпрометирани пациенти с различни антибиотични схеми, включително антимикотични и антивирусни лечения.
Специалисти от други медицински дисциплини, които са необходими за подпомагане на пациенти след КМТ също работят в Израел. Една от тези клиники е клиниката, занимаваща се с  проблеми с фертилитета след КМТ, работеща с международни експерти в тази пионерска област.
Израелските отделения са признати от Европейската организация по  трансплантация на костен мозък – ЕОТКМ и Международния регистър по  костно-мозъчна трансплантация, както и  международните организации по Автоложната, Алогенна, MUD, хаплоидентична  и от  пъпна връв трансплантация. Израел е и член на Националната  програма за костно мозъчна трансплантация – НПКМТ, Международната организация за Алогенна КМТ  от  неродствен донор с тъканна съвместимост.
Израелски експерти изпълняват международните критерии за КМТ, и  участват  редовно в международните конференции, посветени на КМТ и научните публикации и изследвания по този въпрос.

Автоложна КМТ

В случаите, когато няма подходящ донор или клиничното състояние на пациента не позволява или не изисква трансплантация от донор , трансплантацията е от криопрезервирани стволови клетки, взети от периферната кръв на пациента.
Алогенна КМТ
От тъканно съвместим (HLA) съблинг  или близък  член на семейството,се вземат стволови клетки  от периферна кръв, костен мозък или от пъпна връв.
Алогенна КМТ от   донор ,несвързан с роднински връзки

Когато  няма съвместими донори в рамкита на семейството  КМТ се извършва от донори, несвързани с роднински връзки. Този вид трансплантация може да се извърши, когато дарената  присадка е от костния мозък, периферна кръв или кръв от пъпната връв.
Несъвпадаща  Алогенна КМТ и хаплоидентична  КМТ
В някои случаи съвпадението на тъканите  може да е само  50%, както е при хаплоидентичната  КМT. В случай на трансплантация от член на семейството с 50% тъканна съвместимост, присадката се взема от периферната кръв след изолиране на  хемопоетични стволови клетки  и пречистване с помощта на специални колони. В случаите, когато дарителят не е член на семейството само малка степен на несъответствие между тъканите се допуска.

Стволови клетки

Стволовите клетки се използват за трансплантация от няколко източника:
1. Стимулиране на стволовите клетки
Донорната  кръв се изследва  и се правят  подкожни инжекции на Г-КСФ и клетките се разпределят чрез фореза . Броят на стимулираните клетките се определя от броя на необходимите стволови клетки.
Клетъчното стимулиране  е прост процес, отнемащ само няколко часа, и е подобен на процедурата за даряване на кръв или тромбоцитна маса.
2. Вземане на костен мозък  в операционната зала (рядко):
Тази процедура изисква  донорът да  е приет,  изследван, както и консултиран с анестезиолог преди  това.
3.Взимане на кръв от  пъпна връв
Кръвта от пъпната връв се взима  след раждането и  се изследва, след това  кръвта обикновено се криопрезервира в Банката за кръвни продукти от  пъпна връв.
4.Процедури върху присадката
В някои случаи отстраняването на туморните клетки и Т клетки от присадката се изисква. Почти пълно премахване на T клетките  се извършва чрез изолиране на хемопоетични стволови клетки (CD34 +) и това е  предпоставката за успешна трансплантация от несъответстващ донор. Тази процедура се извършва и до днес с помощта на специални колони (сепарираща апаратура) и други техники за разделяне.

Донор

Трансплантацията на костен мозък, периферна  кръв или  кръв от пъпна връв  не са рискови процедури и се извършват само за  няколко часа. Алогенния  донор на стволови клетки, независимо дали има пълна или частична тъканна съвместимост, дали е от родственик или не трябва да премине през следните кръвни изследвания: биохимия, хемостазеологични изследвания и вирусология. Успешното  намиране  на донор възможно  най- бързо се извършва  чрез търсене в  база данни, в Регистрите на Банката за  кръвни продукти  от пъпна връв .

Реципиентът – пациентът ,нуждаещ се  от КМТ

Преди трансплантацията пациентът се подлага на екстензивна  оценка, за да определи неговото  клинично и физическо състояние и да се установи дали  е в оптимално добро състояние преди трансплантацията.
Тази амбулаторна оценка и изследване включва кръвни тестове, рентгенография на гръден кош, ЕКГ, образна диагностика като компютърна томография,  костно сканиране с Галий , MRI, костно-мозъчна аспирация и коста биопсия (ако това е посочено), молекулярна оценка, гинекологични оценка, дентални манипулации, сърдечни функционални тестове (MUGA и ECHO), оценка на белодробна функция , и насочване за специализирани консултации (ако е нарушена чернодробната или бъбречната функция) и евентуално поставяне на Хикман или Peakline катетър.
Предтрансплантационни мероприятия – прилагане на химиотерапевтици
Мероприятията включват химиотерапия с или без облъчване. Лечението с най-модерните  трансплантационни процедури, мини-трансплантации (RIC, NST) или  трансплантация с намален интензитет се основава на временно потискане на имунната система и не включва облъчване или химиотерапия във високи дози. Четири фактори са водещи при вземане на решение по отношение на режима на лечение : състоянието на пациента, здравния статус, типа на трансплантацията на органи и тъкани,нивото на съответствие между донор и пациент.

След трансплантация

След трансплантацията има период на амбулаторно лечение  и той влючва близко наблюдение и изследване на пациента и лечение вкъщи  и в амбулаторията на  трансплантационната клиника. Лечението включва и имунотерапия (имунологични), лечение с цитокини или лимфоцитни клетки.