ВолароМед Медицински център

Медицинско лечение в Израел от световна класа

Гастроентерология

Детска гастроентерология

През последните няколко години значителен опит е натрупан в областта на чернодробните операции и трансплантации на деца от 7 месеца до 14 години. Тези сложни операции са извършени от детски хирурзи в сътрудничество с детски анестезиолози, след щателни стомашно-чревни изследвания. Всички изследвания, тестове и лечение на кърмачета и деца се правят от екипи на детски  стомашно-чревни специалисти.

Успеваемостта е на едно ниво с големите центрове в света, включително Белгия. 85% от децата преживяват  първата година след трансплантацията, няколко са с  трансплантиран чернодробен дял  от един от родителите (животоспасяваща трансплантация).
Хирургичните екипи също са отговорни за изпълнение на сложни чернодробни и жлъчни  процедури, включително операция по Kasai, резекция на холедохови  кисти, чернодробни резекции при тумори и поставяне на  Порто-системен байпас. В институтите по детска гастроентерология се извършват изследвания на пациентите преди и след трансплантацията. Подготовката на децата за трансплантация и последващите действия след трансплантацията, включват:
Изследване за тъканна съвместимост с донора
Подпомагане от  социален работник
Интензивните отделения са в готовност да приемат и лекуват  всички спешни случаи
Близък контакт с центровете за трансплантации в Съединените щати и Европа, в случай, че има нужда от повторна трансплантация.

Изследователската дейност

Гастрологичните отделения отговарят за обслужващите  лаборатории, включително и за  лаборатории по изследване на мотилитета и за различни дихателни тестове.
Основните изследователски гастрологични проекти са  съсредоточени върху  възпалителни заболявания на червата, диабетни заболявания на стомашно-чревния тракт, нови методи за лечение на проктологични  нарушения, както и функционални заболявания на червата, в т.ч.:

Синдром на раздразненото  черво
Гастро-езофагеален рефлукс,
Диспепсия и некардиална гръдна  болка
Лечения на тези заболявания чрез хипноза

Клинична ендоскопска диагностика и лечение

Гастроентерологичните манипулации  включват клинични ендоскопска диагностика и лечение, както и изследователски дейности.

Клинична активност

Гастроентерологичното отделение  е неразделна част от Катедрата по медицина, обща хирургия и педиатрия. Тук се лекуват пациенти с вродени и придобити храносмилателни заболявания, включително и на панкреаса, жлъчката и чернодробни нарушения в сътрудничество с отделенията по чернодробни заболявания. Най-честите лекувани заболявания,  са пептична и непептична диспепсия, възпалителни заболявания на червата, неопластични заболявания на храносмилателния тракт, двигателни и функционални нарушения, патологични състояния на тънките черва, малабсорбиционни и малдигестивни синдроми.

Диагностични  мерки и лечение се извършват при хоспитализирани и амбулаторни пациенти. Сред тях са сложни ендоскопии, състоящи се горна и долна ендоскопия, проктологично лечение, ендоскопска лазерна терапия, ERCP и т.н. Лечението и проследяване на амбулаторни пациенти се извършват в амбулаторни клиники.