ВолароМед Медицински център

Медицинско лечение в Израел от световна класа

Гръдна хирургия

Сърдечните заболявания са основна причина  дори животозастрашаващи, но ранното диагностициране и своевременно лечение осигуряват  благоприятна прогноза за повечето пациенти.Кардиохирургичните отделения предлагат най-съвременното лечение на пациенти, които се нуждаят от хирургични интервенции.

Поставяне на байпас на коронарните артерии се предлага на тези пациенти, страдащи от коронарна оклузивна болест, като  този подход се оценява като по-ефективен спрямо осигуряване на проходимост чрез катетърна техника(PTCA).

Обща Гръдна хирургия

Кардиохирургичните отделения предоставят изчерпателна диагностика и хирургични грижи за пациенти със заболявания на белите дробове, дихателните пътища, диафрагмата, гръдна стена и медиастинум. Най-често извършвани процедури са:
Белодробна резекция:
Лобектомия
Ексцизия
Резекция
VATS резекция
Медиастинални хирургични процедури:
Медиастиноскопия / Медиастинотомия
Отстраняване на медиастинални тумори
Тимектомия при Миастения гравис

Процедури върху гръдната стена:
Резекция на тумор на гръдна стена и реконструкция
Възстановяване целостта на гръден кош

Процедури върху плеврата:
Дрениране на емпием
Плеврална биопсия
видеоасистирана торакоскопия и талкова плевродеза

Гръдна травма:
Експлорация при масивен кръвоизлив
Проникващи наранявания на сърцето и белите дробове
В кардиохирургията израелските екипи са постигнали отлични резултати с жертви на травми, тежко ранени при актове на насилие и инциденти, които са пострадали  от проникващи или непенетриращи рани на  сърцето, белите дробове и магистрални кръвоносни съдове.

Всички кандидати за торакални хирургични процедури се оценяват от мултидисциплинарни екипи от консултанти специалисти по Пулмология, Онкология, Радиология, Нуклеарна медицина и Гръдна хирургия. Всички решения за хирургични процедури, планирани за пациентите с гръдни тумори, се правят от специалистите от Онкологичен комитет. Всички пациенти се подлагат на предоперативна оценка на функционалното състояние на сърдечна и белодробната им система, и след това внимателно  се проследяват през всеки постоперативен период.

Значителна част от тези операции в момента се извършват на биещо сърце, без кардиопулмонален  байпас, с много по-добри резултати в сравнение с тези, които са постигнати от предишните методи.

Дисфукцията на сърдечните клапи се премахва (чрез отстраняване на калцифицираните участъци), когато е възможно, като се използва интраоперативен ехокардиографски контрол на резултатите. Ако е необходимо, силно деформираните клапи се заменят с различни клапни протези.

Предсърдното мъждене, което усложнява протичането на заболяването при много пациенти с клапни пороци и исхемична болест на сърцето, може да влоши симптомите на сърдечна недостатъчност и да е причина  за емболизация от кръвни съсиреци. С помощта на най-модерната технология, висококвалифицираните лекари от Израел прилагат крио-MAZE процедури за коригиране на това смущение на сърдечния ритъм.
Хирургично лечение на всички видове вродени сърдечни малформации се прилага съвместно със специалисти по детска кардиология, детска кардиоанестезия и детско интензивно отделение.

Сърдечна недостатъчност  в краен стадий се лекува хирургично чрез сърдечна трансплантация или се използват модерни приспособления за подпомагане на сърдечната дейност.
Туморите на гръдните органи и широк спектър от патологични процеси в гръдния кош, се третират от мултидисциплинарен екип, като се прилагат съвременни концепции внимателно разработени за всеки отделен пациент.

Обширни и сложни операционни техники на възстановяване патологично променени сегменти от аортата (аневризма,дисекация) се извършват в сътрудничество със съдов хирург, като се използват най-модерни технологии, обръщайки  специално внимание към протекция на всички органи.