ВолароМед Медицински център

Медицинско лечение в Израел от световна класа

Пример за успешно лечение

Коя е Сани?
Сани е на 24 години. Родена е в гр. София. Студентка по право V курс. Владее писмено и говоримо английски, немски и руски език.

Кратка история

В началото на 2007 г. на Сандра се появи уголемяване на десностранни шийни лимфни възли. През м. април е направена отворена биопсия в Германия и хистологично изследване. Според резултатите се касае за възпалителна реакция. За определен период от време имаше леко затишие на заболяването.

В началото на 2009 г. Сани отново е с прогресия на десностранна шийна лифаденомегалия. През месец юни е направена повторна биопсия в Германия, а през септември още една в България във Военна болница. В резултат от хистопатологично изследване от 28.09.2009 г. (No. Б09-18113-16) доц. Михова дава заключение:

Класически Ходжкинов лимфом – нодуларна склероза.

От 02.10.2009 г. Сандра е в Болница за активно лечение на деца с онкохематологични заболявания (СБАЛДОХЗ ) гр. София. Проведено е КАТ изследване за стадиране на заболяването. По отношение на показателите за биологична активност на заболяването, с лекуващ лекар проф. Бобев, Сани е стадирана във IIВ клиничен стадий на заболяването. След потвърдената диагноза и стадирането на заболяването, лекарите назначават лечение с химиотерапия.

Дни по-късно, на 06.10.2009 г., е направена първата химиотерапия и така в продължение на 10 месеца са направени 3 курса ABVP, 4 курса BEACOPP и 2 курса DHAP.

В резултат от лечението в България в болницата на проф. Бобев – ИСУЛ, състоянието на Сандра се влоши до безнадеждно. Тя остава без имунна система, посинява и започва да губи живота си.

На 06.08.2010 г. по спешност се договаря приемане в Израел и с първия самолет заминава с родителите си за болница „Хадасах”. От тази дата тя се лекува там.

ВолароМед е единствения изключителен представител на болница “Хадасах” в България

Текущо състояние

Вече над 4 месеца, от 06.08.2010 г., Сандра е с родителите си в болницата в Израел. След направените там изследвания, лекарите регистрират диагноза:

ЛИМФОМ НА ХОДЖКИН 4-ТИ ПОСЛЕДЕН СТАДИЙ – „Обстрел в шията”

За повече информация, посетете официалния сайт: http://www.help-sandra.org/