ВолароМед Медицински център

Медицинско лечение в Израел от световна класа

Международно признати лекари специалисти

ВолароМед е в много тясна връзка в мрежата от лекари специалисти, което дава възможност на тежко болни пациенти от цял свят да получат животоспасяващо лечение в собствената си страна от много лекари и медицински консултанти, които се смятат за начело на Израелската и съвременната западна медицини.

Израелските лекари и медицински консултанти, с които работим и сме в тясна връзка, са признати за лидери и новатори в медицинските специализации в цветовен мащаб.

Лекарите от ВолароМед, които предоставят услугата да летят, осигурява на пациентите следните медицински услуги:

Лечение и консултация от страна на водещите лекари специалисти за всеки отделен случай.                                                                                                                                                                                                                    Незабавен отговор и транспорт на лекаря от Израел до „леглото” на пациента.

В случаите, когато лекарят прецени, че пациентът се нуждае от преместване в по-специализиран медицински център, ние можем бързо да осигурим на пациента да бъде спешно транспортиран по въздушен път в един от най-съвременнитте медицински центрове в Израел.

За да получите повече информация за леченията и услугите, които предлагаме моля обадете се или ни пишете: +359 (88) 2607070, gichka.dimitrova@volaromed.com