ВолароМед Медицински център

Медицинско лечение в Израел от световна класа

Въздушна Бърза Помощ

Медицински полети, Въздушна Бърза Помощ

Въздушните линейки и медицински екипи работят 24 часа на ден използвайки най-новите медицински техники и средства на разположение.
Медицинските екипи са снабдени с оборудване, което им дава възможност да предоставят медицинско лечение на критично ранени или болни пациенти.
ВолароМед Ви предлага Въздушни Медицински услуги когато са необходими.
Ние работим с доставчици на услуги за въздушен превоз с линейки в Израел, които ви дават пълно покритие.

При ситуации, в които линейката не може да достигне до мястото лесно или достатъчно бързо, или пациентът трябва да се транспортира на далечно разстояние, Въздушният превоз е най-практичния транспорт.
Ако имате нужда от Въздушна Бърза Помощ, моля изпратете ни е-мейл или се обадете. Ние сме на Ваше разположение 24 / 7.

За повече информация:

Какво представлява Медицинската евакуация?

Медицинската евакуация всъщност представлява осигуряването на навременен и ефективен транспорт с експерт по маршрута, осигуряващи медицинска помощ на пациента до придвижването му до подходящото медицинско заведение за лечение, като използваме медицински оборудвани превозни средства (Въздушни линейки или Автомобилни линейки).